Hernia

Wat is het?

Hernia nuclei pulposi of hernia van de tussenwervelschijf, is een aandoening van de rug (rughernia) of de nek (nekhernia) waarbij de tussenwervelschijf uitstulpt.

 Hierbij kunnen zenuwen gekneld raken, waarbij ernstige pijn kan ontstaan, of zelfs uitval van de zenuw, resulterend in spierfunctieverlies of een \'doof\' gevoel.

De pijn kan mild zijn, maar ook zo ernstig dat de patiënt zich slechts op handen en voeten kan voortbewegen.

Oorzaak

Er is niet echt een duidelijke oorzaak. Niettemin is iedere  hernia toch het gevolg van een letsel dat door een grote drukverhoging in de tussenwervelschijf ontstaat, meestal bij zwaar tillen of een ongewone beweging. 

Bij mensen ouder dan 60 komt hernia doorgaans niet meer voor, de meeste hernia’s komen voor bij mensen met een leeftijd tussen 40 en 60 jaar.

Symptomen

  • pijn in de rug:  ter hoogte van het betrokken segment
  • uitstralende pijn in een been tot beneden het niveau van de knie
  • de pijn wordt erger als er aan de betreffende zenuw getrokken wordt: bijvoorbeeld door het op de rug liggend gestrekt optillen van het betrokken been (proef van Lasègue)
  • verminderde spierrekkingsreflexen in het aangedane segment
  • het wordt vaak erger bij hoesten, niezen en/of persen

 Behandeling

De chiropractor gebruikt verscheidene behandelingstechnieken om de beweeglijkheid van de wervelkolom te herstellen. Door het beweeglijker maken van de wervelkolom vermindert de druk op de discushernia en bijgevolg kan de grootte van de uitstulping verminderen.

De behandelingstechnieken zijn aangepast aan de ernst van de hernia. Het al dan niet operatief ingrijpen wordt in teamverband besproken.